Natalia Rymarczuk

Konsultant ds. Inkubacji i Obsługi Firm/Dział Inkubacji i Obsługi Firm

Wykształcenie – absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (dwóch specjalizacji: Administracji Europejskiej i Marketingu Politycznego).

Doświadczenie – Zajmuje się doradztwem, współpracą z biznesem, oświatą i NGOs, prowadzeniem warsztatów i organizacją szkoleń,  realizacją działań z zakresu Public Relations. Posiada doświadczenie zawodowe związane, m.in., z zarządzaniem projektami (od ich planowania, pisania i prowadzenia, po rozliczanie i ewaluację). Obecnie zajmuje się opieką nad  inkubowanymi firmami oraz potencjalnymi lokatorami Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

W projekcie „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” pomaga przyszłym i początkującym przedsiębiorcom w organizacji wyjazdu dającego możliwości uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach UE.