Mateusz Hoppe

Członek Zarządu BBH Biotech Polska sp. z o.o.

Wykształcenie: Mikrobiologia przemysłowa,

Od czterech lat współwłaściciel spółki biotechnologicznej BBH Biotech Polska. Wcześniej aktywny student działający m.in. w kole naukowym studentów biotechnologii OPERON (w tym członek zarządu koła). Na przestrzeni ostatnich 9 lat brał udział w wielu projektach badawczych w tym projektach z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W projektach brał udział zarówno jako przedsiębiorca, jak i przedstawiciel uczelni, a także współpracował z instytutami Polskiej Akademią Nauk i zagranicznymi uczelniami wyższymi w tym z Uniwersytetem John’a Moores’a w Liverpoolu.