Dla uczestników

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Rubież 46,
61-612 Poznań
Wejście A2, parter

Joanna Bosiacka-Kniat
tel.: 61 827 97 48
e-mail: joanna.kniat@ppnt.poznan.pl

Izabela Stelmaszewska-Patyk
tel.: 61 827 97 45
e-mail: izabela.stelmaszewska@ppnt.poznan.pl