Dla mediów

Informacja prasowa

11 września 2017 r.

Poznań: październikowe Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców

Podczas otwartych Dni Kariery i Mobilności młodzi naukowcy dowiedzą się m.in., skąd pozyskać granty na badania i jak nawiązać współpracę z biznesem. Wydarzenie odbędzie się
w Poznaniu w dniach 18-20 października br. Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej – poznan.projektnaukowiec.pl.

 Młodzi badacze spotkają się ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów grantowych, przedstawicielami instytucji grantowych, ekspertami z różnych dziedzin nauki i sektora  akademickiego.
Dla uczestników dostępni będą także doradcy kariery oraz przedstawiciele biznesu.

Podczas pierwszego dnia zatytułowanego „Sprawdź, jak to zrobić” uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich
i międzynarodowych grantów. Drugi dzień, pod hasłem „Nauka, kariera, biznes”, przybliży uczestnikom możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Trzeciego dnia odbędą się warsztaty, na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza i rozwoju kariery naukowej.

– Spotkania z ludźmi np. podczas dni kariery są bardzo pomocne w świadomym planowaniu kariery.
W bezpośrednim kontakcie łatwiej jest zapytać o coś, o co trudno byłoby zapytać w mailu czy
na konferencji. Wysokie tytuły naukowe często paraliżują młodych naukowców, a podczas bezpośrednich, mniej formalnych spotkań zmniejsza się dystans – mówi Joanna Bosiacka-Kniat z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, która koordynuje przebieg wydarzenia.

Uczestnicy wydarzenia i użytkownicy euraxess.pl będą mogli wyrazić opinię na temat możliwości rozwoju kariery naukowej za pośrednictwem ankiety. Organizatorzy podsumują jej wyniki w postaci raportu, który przedstawią Komisji Europejskiej i polskim instytucjom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki naukowej. Będzie to głos młodego pokolenia naukowców, który może się przyczynić do kształtowania przepisów i ich warunków pracy.

Organizatorzy przygotowali także na tę okoliczność grę z nauką w tle w wersji na smartfony. Będzie dostępna zarówno dla odwiedzających wydarzenie, jak i dla wszystkich użytkowników stron poznan.projektnaukowiec.pl
i euraxess.pl.

Poznańskie Dni Kariery i Mobilności odbędą się w dniach 18-20 października br. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1, w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 oraz w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Rubież 46. Aby wziąć w nich udział, wystarczy się zarejestrować na stronie www.poznan.projektnaukowiec.pl.

W ramach informacyjno-edukacyjnej kampanii w grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla publicznych i prywatnych instytucji z logo HR Excellence in Research działających w sferze B+R (Badania
i Rozwój), zatrudniających naukowców oraz finansujących badania. Spotkanie ma być okazją do dyskusji na temat poprawy warunków pracy dla naukowców w polskich instytucjach.

Wydarzenie organizują: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Regionalne Centrum Euraxess w Poznaniu.
Poza Poznaniem wydarzenie odbędzie się w pięciu miastach: w Łodzi, Warszawie, Gliwicach, Katowicach
i Krakowie.

Zespół projektowy tworzą również: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z unijnego programu ramowego Horyzont 2020.

Kontakt dla mediów:

 

Science PR

Katarzyna Siedlik
533 423 044
k.siedlik@sciencepr.pl