Joanna Janas

Doradca Edukacyjny i Regionalny Koordynator Programu Kirklanda

Wykształcenie – Europeistyka (międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze), Podyplomowe studium wiedzy o Europie,
Podyplomowe studium Programów Europjskich

Od kilkunastu lat udzielam informacji o możliwościach wyjazdów na stypendia zagraniczne z puli rządowej, w ramach umów bilateralnych zawartych przez UAM oraz o stypendiach oferowanych przez fundacje zagraniczne: DAAD czy Komisje Fulbrighta.