Izabela Stelmaszewska – Patyk

ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu. Doświadczona w pisaniu wniosków i realizacji projektów w 7. Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020. Na co dzień zajmuje się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla indywidualnych naukowców, instytucji naukowych. Udziela wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum, w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach badawczych UE.  Trenerka prowadząca szkolenia dotyczące pisania wniosków, zarządzania, strategii pozyskiwania środków na badania. Zaangażowana w działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.