Grzegorz Cieśla

Starszy konsultant ds. Transferu Technologii

Wykształcenie – UAM – Gospodarka Przestrzenna – 2005 r. Absolwent Programu stażowo-szkoleniowego dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników – Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization (2013 r. – Stanford University, USA) oraz rocznego, podyplomowego studium komercjalizacji technologii i wyników badań naukowych Master of Science In Science and Technology Commercialization (2010 r. – Uniwersytet Łódzki)

Doświadczenie – Od 2005 roku konsultant w regionalnych i krajowych projektach związanych z Regionalną Strategią Innowacji. Od 01.01.2009. zaangażowany w projekt Enterprise Europe Network, którego celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy. Posiada doświadczenie w analizach patentowych i rynkowych oraz w tworzeniu ścieżek komercjalizacji dla technologii powstałych na uczelniach wyższych.