dr Marcin Gołembski

Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, współzałożyciel/partner, Wsparciedecyzji.pl

Wykształcenie – kierunek studiów/ specjalizacja, dodatkowe doskonalenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołem, konsulting gospodarczy, ekspert w zakresie doskonalenia sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

 

Dr Marcin Gołembski – współ lider inicjatywy Wsparcie Decyzji, doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, trener, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.

Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching’u dla top management’u jednego z największych banków w Polsce.

W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, realizowanych w ramach pracy dydaktyczno – naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych.