dr inż. Karolina Stefanowicz

Adiunkt / Post-doc, Zespół Biologii Systemów Roślinnych, Zakład Zintegrowanej Biologii Rośli, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (BIO-TALENT team, http://www.biotalent.eu/)

Wykształcenie – Studia magisterskie 2005-2010: Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kierunek: Biotechnologia stosowana. Specjalizacja: Biotechnologia roślin. Wymiana w ramach programu Socrates-Erasmus 2008-2009: Uniwerystet w Gent, Belgia, kierunek: Bioscience Engineering, Specjalizacja: Cell and Gene Biotechnology. Studia doktoranckie 2010-2015: PhD in Applied Biological Sciences, Uniwerystet w Gent, Belgia, specjalizacja: Plant glycobiology and plant stress responses.

8 lat doświadczenia w pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biotechnologii jako wykonawca i kierownik projektów naukowych fundowanych zarówno ze źródeł zagranicznych (Research Foundation – Flanders (FWO) i Concerted Research Action (GOA) przy wsparciu Specjalnego Funduszu na Badania (BOF) Uniwersytetu w Gent, Belgia) jak i ze źródeł krajowych (grant Narodowego Centrum Nauki – SONATA 9). Liczne wystąpienia ustne na międzynarodowych konferencjach naukowych. Udział w szkoleniach dotyczących nowych technik i technologii wykorzystywanych w biotechnologicznych pracach badawczo-rozwojowych.  Ekspert w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Współorganizatorka wymiany osobowej w Bi-lateralnym Projekcie Polsko-Portugalskim realizowanym w ramach programu rządowego o współpracy naukowej i technicznej (2017-2018).