Anna Padewska

Startup Trainer / Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Wykształcenie – Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Psychosomatyka i somatopsychologia, Uniwersytet SWPS

Doświadczenie – Koordynuje i współtworzy programy skierowane do osób mających pomysł na biznes lub zainteresowanych przedsiębiorczością. Prowadzi warsztaty i konsultacje z obszarów business development oraz business design. Współpracowała z 4. wiodącymi polskimi parkami naukowymi i inkubatorami, przygotowując przedsiębiorstwa do umiędzynarodowienia. W latach 2015-2017 wraz z 5. europejskimi partnerami wspierała tworzenie i rozwój międzynarodowych startupów.