Aleksandra Kempińska

Broker Innowacji – IGR PAN

Wykształcenie – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; kierunek Biotechnologia; 2009 – 2014 (studia magisterskie) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; kierunek Biznes w biotechnologii; 2014 – 2015 (studia podyplomowe) kursy dodatkowe z zakresu Ochrony własności intelektualnej, Komunikacji i negocjacji w biznesie.

Doświadczenie – Prowadzi seminaria dotyczące transferu technologii i komercjalizacji. Doradz pracownikom naukowym i doktorantom w Instytucie Genetyki Rośli w zakresie komercjalizacji i współpracy z przedsiębiorcami.