Agnieszka Mika

Specjalista ds. PR i Marketingu

Wykształcenie – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. Reklama i promocja oraz Zarządzanie komunikacją w biznesie

Doświadczenie – Moja praca w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym koncentruje się w dużej mierze na współpracy z naukowcami. Koordynuję program stypendialny dla doktorantów UAM, organizuję wizyty studyjne dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, w końcu prowadzę – samodzielnie lub we współpracy – warsztaty dot. sztuki wystąpień publicznych (między innymi w ramach zajęć z przedsiębiorczości na UAM). W realizacji programu szkoleniowego stawiam przede wszystkim na praktykę w myśl zasady „ćwiczenie czyni mistrza”.

Poza pracą w PPNT, od ponad 5 lat prowadzę komunikację marketingową Automobilklubu Leszczyńskiego, a także wpieram inne organizacje pozarządowe z Leszna w promowaniu ich działalności.