dr Mikołaj Lewandowski

Kierownik projektu badawczego / Adiunkt w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykształcenie – Doktor Nauk Inżynieryjnych, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy (dyplom z Technische Universität Berlin), Magister Inżynierii Materiałowej (specjalność: Nanotechnologia), Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia podyplomowe „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego”, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Studia podyplomowe „Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy”, Politechnika Poznańska

Kierował/kieruje pojektami badawczymi: Iuventus Plus (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego); SONATA (Narodowe Centrum Nauki); First TEAM (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej); Laureat stypendium START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) oraz Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (Rada Miasta Poznania)